ตารางปฏิบัติกิจกรรม

ตารางปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

เครือข่ายสถานศึกษาที่  1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ณ  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์

ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

วันที่    12    กุมภาพันธ์  –  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

วัน/เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

12 / ก.พ. / 2556

09.00 – 09.20  น.

09.20 – 09.40 น.

09.40 –10.10 น.

10.10 – 10.40 น.

10.40 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 13.20 น.

13.20 – 14.40 น.

14.40 – 16.30 น.

16.30 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.05 น.

18.05 – 18.30 น.

18.30 – 19.00 น.

19.00 – 21.00 น.

 

 

 

 

 

 

21.00 – 21.30 น.

21.30 – 22.30 น.

22.30 – 23.00 น.

 

–   ผู้บำเพ็ญประโยชน์ถึงค่าย/รายงานตัว

–   แบ่งกองผู้บำเพ็ญประโยชน์

–   พิธีราชสดุดี

–   เปิดค่าย/แนะนำวิทยากร

–   ปฐมนิเทศ/แนะนำสถานที่/ระเบียบ/ข้อตกลง

–   รับประทานอาหารกลางวัน

–   กิจกรรมนันทนาการ

–   สร้างค่าย

–   กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

–   รวมกอง

–   จัดระเบียบที่พัก/กิจกรรมส่วนตัว

–   รับประทานอาหารเย็น

–   เชิญธงลง

–   กิจกรรมทางศาสนา

–   กิจกรรมนันทนาการ

–   กิจกรรมทดสอบกำลังใจ

–   ฐานจำ

–   ฐานฟัง

–   ฐานมหาสมบัติ

–   ฐานคลำ

–   กิจกรรมนันทนาการ

–   นักศึกษาให้ความรู้(บรรยายสไลด์)

–   นัดหมาย/สวดมนต์/เข้านอน

–   ประชุมสรุปงานประจำวัน

 

-นักศึกษากลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์

วัน/เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

13 / ก.พ.  / 2556

05.30 – 06.30  น.

06.30 – 07.30 น.

07.30 – 08.00 น.

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

16.30 – 17.30 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.05 น.

18.05 – 18.45 น.

18.45 – 23.00 น.

23.00 – 23.10 น.

23.10 – 23.30 น.

 

 

 

 

–   ตื่นนอน/ออกกำลังกาย

–   กิจกรรมส่วนตัว

–   รับประทานอาหาร

–   ตรวจกองผู้บำเพ็ญประโยชน์

–   เปิดกอง/รายงานผลการตรวจกอง

–   กิจกรรมวอล์คแรลลี่

–   เก็บกิ่งพฤกษ์

–   ระเบียบแถว

–   เงื่อน

–   ปฐมพยาบาล

–   กฎและคำปฏิญาณ

–   เครื่องหมายจราจร

–   รับประทานอาหารกลางวัน

–   กิจกรรมผจญภัย

–   ฐานแถกปลาหมอ

–   ฐานอุโมงค์มหาประลัย

–   ฐานทาร์ซาน

–   ฐานบันไดลิง

–   ฐานไต่ระห่ำ

–   ฐานโรยตัว

–   นันทนาการ/นัดหมายการแสดงรอบกองไฟ

–   กิจกรรมส่วนตัว/รับประทานอาหารเย็น

–   เชิญธงลง

–   กิจกรรมทางศาสนา

–   กิจกรรมรอบกองไฟ

–   นอน

–   ประชุมสรุปงานประจำวัน

-นักศึกษากลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

วัน/เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2 / มี.ค. / 2555

05.30 – 06.30  น.

06.30 – 07.30 น.

07.30 – 08.00 น.

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

10.30 – 11.30 น.

 

 

–   ตื่นนอน/ออกกำลังกาย

–   กิจกรรมส่วนตัว

–   รับประทานอาหาร

–   ตรวจกองลูกเสือ

–   เปิดกอง/รายงานผลการตรวจกอง

–   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

–   ปิดค่ายเดินทางกลับ

 

 

-นักศึกษากลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

หมายเหตุ

–                   กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องมีหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมด้วย

–                   เวลาและกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s